DANIŞMANLIK
ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL çalışmalarına dayanan bir standarddır. 

İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL’e ve dolayısıyla ISO 20000-1 Belgesi Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun Bilgi Teknolojisi hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standard özellikle Bilgi Teknolojisi bölümleri gibi iç Bilgi Teknolojisi hizmeti sağlayıcıları ve Bilgi Teknolojisi taşeron kurumları gibi dış Bilgi Teknolojisi hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

ISO/IEC 20000-1  Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemi Uygulamanın Yararları

• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek

• Bilgi Teknolojileri yeteneklerinin net olarak görülebilmesi

• Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi

• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar

• Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile   müşteri tatminin sağlanması

• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış

• Bilgi Teknolojisi yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi

• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı

• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi

• Gereksiz işlerin elimine edilmesi

• Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması

• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin   sunulmasının garanti altına alınması

• Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların   belirlenmesi

• Bilgi Teknolojisi ekiplerinin memnuniyetinin artması

• Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması

• Bilgi Teknolojisi ‘nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin   iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi

 

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz

ISO 27001 BGYS Danışmanlığı

ISO 9001 KYS
Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı