DANIŞMANLIK
ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı

Kıdemli danışman kadromuzla, ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi alanında uçtan uca çözümler sunuyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), kurumun kritik ürün ve hizmetlerinin devamı amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşım ortaya koyar. Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsamaktadır.

İş Sürekliliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan kılavuz standart, “ISO 22313 İş Sürekliliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde iş sürekliliği yönetimini başlatmak, gerçekleştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için genel prensipleri ve yönlendirici bilgileri ortaya koyar. ISO 22313 rehber edinilerek kurulan İSYS’nin belgelendirmesi için ISO 22301 Toplumsal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler standardı kullanılmaktadır. ISO 22301 standardı, dokümante edilmiş bir İSYS’yi kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır.

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz

ISO 27001 BGYS Danışmanlığı

kısa metin

ISO 9001 KYS
Danışmanlığı

kısa metin

ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı

kısa metin