KURUMSAL
Apollo Bilişim Danışmanlık
Şirketimize gösterilen alâka ve güvene teşekkür ederiz. Apollo, deneyimli kadrosu ile bilgi güvenliği, yasal uyum ve regülasyon çabalarınızın en etkili ve kapsamlı destekçisi olacaktır.

Bilindiği gibi, zamanımızı şekillendiren en önemli dinamiklerden biri bilgidir. Bilgi varlıklarının değeri firmalar kurumsallaştıkça artmakta ve bu varlıların üzerindeki riskler de büyümektedir. Bu duruma paralel olarak kurum ve kuruluşlar KVKK, 5651 gibi kanunlar ve SOME gibi sektörel yönetmeliklerle bilgi güvenliği gereksinimine uyuma zorlanmaktadır. Yasal uyum ve regülasyonlar için bir sistem geliştirilmesi ve kurum içi bilgi güvenliği kültürü oluşturulması şarttır. Yönetiminizin istekli ve duyarlı tutumu ile Apollo’nun profesyonel danışmanlık hizmeti birleştiğinde, iş mükemmelliği yolculuğunuzda, bilgi varlıklarınızın da güvence altına alınması ile daha sağlıklı yol almanız mümkün olacaktır.

Hizmet etme ümidi ile saygılarımızı sunarız.

BELGELERİMİZ

Apollo

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak. 
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır. 
 •  BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır. 
 • Kurum / kuruluşlarda var olan Saha HizmetleriBakım-Onarım servislerinin sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.   
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.   
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek  
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak. 
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak 
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak 
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek. 
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak. 

 

 

APOLLO 1 Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic Ltd.Şti. ‘nin bilgi güvenliği kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin saklanma ve imha kurallarını tanımlamak amaçlı bilgi sınıflandırma kılavuzu oluşturulmuştur. 

 

 

APOLLO 1 Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic Ltd.Şti. Üst Yönetim, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.